Välkommen till Eleonoragruppen

VARFÖR KOMMER MAN TILL ELEONORAGUPPEN?

Man kan komma till Eleonoragruppen om man själv eller en närstående drabbats av psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld samt vid uppslitande skilsmässor/separationer. Det kan också vara andra typer av kriser eller trauman. Alla liv kan förändras, det är vår övertygelse här på Eleonoragruppen.

Nästan alla känner till någon som dricker för mycket, blivit beroende av mediciner eller använder narkotika. Det är vanligt och mycket mänskligt att försöka ursäkta personens beteende genom att skylla på problem i familjen, arbetslöshet eller dålig ekonomi. Men bortförklaringar ger ingen hjälp. De ger istället den beroende möjlighet att fortsätta sitt skadliga beteende. För att en förändring ska ske krävs istället att någon vågar se missförhållandena och avslöja dem. Den som slår larm kan vara en arbetskamrat, chefen, en god vän eller någon i familjen. För att lyckas behövs kunskap om alkohol- och drogberoende och vad detta beroende gör med en familj där någon har drogproblem. Att bryta destruktivt livsmönster är komplicerat och tar tid.

 


Nyheter
2020-03-17 Information med anledning av Coronaviruset
Vi håller Eleonoragruppens verksamhet öppen men ber alla besökare att respektera de för...
2020-01-13 Gruppstart
Vi startar upp våra grupper för terminen under vecka 2
Aktiviteter
Prime for life
Prime for life är en kurs som handlar om att förebygga alkohol - och drogrelaterade pro...
2020-04-23 Barngruppsledarutbildning
Vi kan regelbundet erbjuda vår barngruppsledarutbildning "Samtal med barn i svå...
Tisdagsföreläsningar våren 2020
Föreläsningarna startar första helgfria tisdagen varje månad. Under våren kommer det at...
 


 


Eleonoragruppen har behandlingsgrupper för barn från fyra års ålder, tonåringar och vuxna.

Som företag kan Du vara med och sponsra, så att barn ges möjlighet att delta i behandlingsgrupp. Kontakta oss via mail info@eleonoragruppen.se eller telefon 013-129930 om ni är intresserade av detta. Vi erbjuder alla våra sponsorer snabb återkoppling och rådgivning i frågor som rör beroende, psykisk ohälsa, våld, stressrelaterad problematik, relationsproblem, arbetsrelaterade problem och livskriser.


"Jag tycker att Hemliga Klubben är bäst, alla borde gå i den...."

Eleonoragruppen anordnar anhörigvecka två gånger per år. För många är det är stort steg att ta, här berättar en person om sin upplevelse:

”Under mina samtal kom det upp vid flera tillfällen om jag var intresserad av att delta på en anhörigvecka. Jag tyckte att det inte var något för mig. Trodde inte på idén att sitta flera i grupp och prata, tyckte att jag kunde få ut samma sak i mina enskilda samtal. Men efter en viss mognad och upprepade försök från personalens sida så bestämde jag mig ändå för att följa med...

Klicka på läs mer för att se hela berättelsen

Bok2

Välkomna till vår föreläsningsserie. Föreläsningarna startar första helgfria tisdagen i varje månad. Sammanlagt är det tre träffar på en månad. Missar du en träff kan du ta igen den följande månad. Föreläsningarna är kostnadsfria. Fika serveras till självkostnadspris.

Föreläsningarna handlar om; beroendeutveckling, konsekvenser för anhöriga och personliga berättelser.

Du behöver inte anmäla dig, utan är välkommen till våra lokaler på Järnvägsgatan 8 A på tisdagar mellan kl. 18.00-19.30. Under ”Aktiviteter” kan du hitta aktuella datum.

Kontakta oss på Eleonoragruppen

Det är enkelt att kontakta oss!

Ni kan ringa på 013-129930 och lämna ett meddelande på telefonsvararen, så återkommer vi så snart vi har möjlighet. Det går även bra att maila till info@eleonoragruppen.se.

Har du synpunkter, klagomål, kommentarer, något du är nöjd med eller förslag till förbättringar kring någonting som rör Eleonoragruppens verksamhet går det bra att lämna dessa när du är på besök hos oss, skriva här under meddelande, använd dig av kommunens broschyr "Välkommen att tycka till!" eller skicka brev eller e-post till Kontakt Linköping.

För mer info klicka på länken: https://www.linkoping.se/forsk...