Rådgivning och behandling när dryck
och droger hotar familj eller arbete.

Tillbaka

GRUPP FÖR BARN MED SKILDA FÖRÄLDRAR.

Eleonoragruppen i Linköping arbetar med rådgivning och behandling för barn, ungdomar och vuxna. Vi tar emot barn från fyra års ålder och uppåt, vi erbjuder enskilda samtal eller deltagande i grupp. Vi har ramavtal med Linköpings kommun sedan starten 1996. Under våren 2014 startade Eleonoragruppen i samarbete med Familjerätten i Linköping gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar. Grupperna genomförs regelbundet.

Barnens skilsmässa ser inte alls ut som föräldrarnas, det handlar inte om samma saker. Barnen kan känna sig ensamma med sina känslor av ledsamhet, oro, ilska och av det kaos som kan uppstå kring saker som ska flyttas och delas på. Allt som plötsligt förändras, kanske ny skola, kanske någon flyttar långt bort eller tankar på om mamma eller pappa träffar en ny partner.

Barnen får genom att delta i grupp ett eget forum där de får uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn i en familj med skilda föräldrar. Inledningsvis träffar vi föräldrarna, ihop eller individuellt, för att informera om gruppen och vad det innebär att delta. Efter båda föräldrarnas godkännande kommer barnet till gruppstart. Vi träffas sammanlagt vid tio tillfällen, 1 ½ h varje vecka. Vi är två gruppledare med lång erfarenhet av att arbeta med barn och familjer.

Några teman som vi kommer att ta upp i gruppen är; familjen, känslor, förändringar och vad det innebär för mig, konflikter/bråk m.m. Gruppen kommer att ha cirka åtta deltagare. Vi kommer att varva samtal med gruppövningar och lekar. Om Du är intresserad och vill veta mer kan Du ta kontakt med Familjerätten i Linköping eller Eleonoragruppen.

Eleonoragruppen
Telefon: 013-129930
E-post: info@eleonora-gruppen.se

Vad vi gör

Vad vi gör

Gruppbehandling
Individuell behandling
Utbildningar
Konsultationer
Bedömning
Anhörigvecka Läs mer

Hur vi gör det

Hur vi gör det

Tisdagsföreläsningar
Prime for life
Anhörigvecka
Skolinformation
Studiebesök
Barngruppsledarutbildning Läs mer

Var vi gör det

Var vi gör det

Ta en titt på våra lokaler eller klicka här om du bara vill komma i kontakt med oss på Eleonoragruppen