Tillbaka

OM ELEONORAGRUPPEN

Nästan alla känner till någon som dricker för mycket, blivit beroende av mediciner eller använder narkotika. Det är vanligt och mycket mänskligt att försöka ursäkta personens beteende genom att skylla på problem i familjen, arbetslöshet eller dålig ekonomi. Men bortförklaringar ger ingen hjälp. De ger istället den beroende möjlighet att fortsätta sitt skadliga beteende.

För att en förändring ska ske krävs istället att någon vågar se missförhållandena och avslöja dem. Den som slår larm kan vara en arbetskamrat, chefen, en god vän eller någon i familjen. För att lyckas behövs kunskap om alkohol- och drogberoende och vad detta beroende gör med en familj där någon har drogproblem. Att bryta destruktivt livsmönster är komplicerat och tar tid. Men alla liv kan förändras, det är vår övertygelse.

Man kan även komma till Eleonoragruppen vid olika typer av livskriser, psykisk ohälsa samt arbetsrelaterade problem.

NYHET

Nu har vi även möjlighet att ta emot besök i Norrköping, kontakta någon i personalen så berättar vi mer.Eleonoragruppen är en privat verksamhet som startade 1995. Vi arbetar huvudsakligen med rådgivnings - och behandlingsarbete, både i grupp och enskilt. Personalgruppen består av fem personer med socionomutbildningen som grundutbildning och därefter en rad vidareutbildningar. Eleonoragruppen har ramavtal med Linköpings kommun.  Detta möjliggör för familjer i Linköping som har barn upp till 20 år att kostnadsfritt och utan remiss eller biståndsbeslut ta kontakt med verksamheten.

När man söker hjälp på Eleonoragruppen är vår målsättning att man ska få en tid för ett första besök inom två veckor, ibland kan vi bereda tid ännu snabbare.Vad vi gör

Vad vi gör

Gruppbehandling
Individuell behandling
Utbildningar
Konsultationer
Bedömning
Anhörigvecka Läs mer

Hur vi gör det

Hur vi gör det

Tisdagsföreläsningar
Prime for life
Anhörigvecka
Skolinformation
Studiebesök
Barngruppsledarutbildning Läs mer

Var vi gör det

Var vi gör det

Ta en titt på våra lokaler eller klicka här om du bara vill komma i kontakt med oss på Eleonoragruppen