Rådgivning och behandling när dryck
och droger hotar familj eller arbete.

Tillbaka

INFORMATION TILL FÖRETAG/ARBETSGIVARE

"Hur mycket jag dricker på min fritid är min ensak. Bara jag sköter mitt jobb så ska väl ingen lägga sig i." Det är säkert några som håller med om det.

Problemet är att för hög konsumtion av alkohol/ tabletter förr eller senare påverkar hälsan och hur man fungerar som medarbetar på sin arbetsplats. Om vi skaffar oss goda förutsättningar till hur vi ska förhålla oss till frågan om alkohol och droger kan vi både förebygga problem och agera i tid.

Eleonoragruppen har lång och gedigen erfarenhet av arbete med alkohol/drog/tablettberoende, krishantering, arbetsrelaterade problem, stress, depression, samt psykosociala problem. Våra kunder och andra uppdragsgivare får ett professionellt bemötande i en trivsam miljö.

Vi arbetar med:

* individuella stöd - och motivationssamtal
* konsultation och rådgivning till nyckelpersoner inom Er organisation
* utbildnings- och informationsinsatser
* alkohol - och drogbedömningar, vi utför ADDIS-test

Vi har regelbundet frukostmöten i våra lokaler på Järnvägsgatan, dit man är välkommen för att få veta mer om hur vi kan vara en resurs för Ert företag/organisation. Kontakta oss för att få veta när nästa frukostmöte äger rum.

Vi kan även erbjuda utbildningen "Prime for life" till hela eller delar av arbetsgruppen. Till skillnad från andra utbildningar som erbjuds på marknaden är syftet med "Prime for life" förebyggande - vi vill med andra ord förhindra att problem överhuvudtaget uppstår. Vi gör detta genom att erbjuda varje deltagare möjlighet att undersöka sin egen biologiska risknivå och ger sedan kunskap om hur man kan göra lågriskval för att undvika problem i samband med alkohol.

Vad vi gör

Vad vi gör

Gruppbehandling
Individuell behandling
Utbildningar
Konsultationer
Bedömning
Anhörigvecka Läs mer

Hur vi gör det

Hur vi gör det

Tisdagsföreläsningar
Prime for life
Anhörigvecka
Skolinformation
Studiebesök
Barngruppsledarutbildning Läs mer

Var vi gör det

Var vi gör det

Ta en titt på våra lokaler eller klicka här om du bara vill komma i kontakt med oss på Eleonoragruppen