Rådgivning och behandling när dryck
och droger hotar familj eller arbete.

Tillbaka

VAD VI GÖR?

Avtal

Vi har olika avtal med Linköpings kommun vilket innebär att du som anhörig, barn eller vuxen, kan söka dig direkt till oss. Vi har avtal;

- 0-20 år, vilket innebär att familjer med barn till och med 20 år kostnadsfritt kan vända sig direkt till vår verksamhet utan remiss eller biståndsbeslut. 

- behandlingsgrupper för barn och tonåringar som växer upp i familjer med  beroendeproblem, våld, psykisk ohälsa. Vi erbjuder även en grupp för barn med separerade eller skilda föräldrar.

-  enskilda samtal och grupp för barn och unga vuxna som är anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Hör gärna av Dig om Du har några frågor!

Gruppbehandling för barn och vuxna

Vi har behandlingsgrupper för barn, tonåringar och vuxna. Syftet med grupperna är att få ny kunskap och förklaringar kring problem som finns i familjen, bearbeta svåra livshändelser, avlasta ansvar och skuldkänslor samt hitta hälsosammare strategier för att hantera det som är svårt. Vi har i möjligaste mån kontakt med de vuxna i familjen när barn går i grupp.

I grupp får alla möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar. Samtal med andra under professionell ledning ger också förklaringar som gör den egna livssituationen mer begriplig.

Barngrupperna är åldersindelade från fyra års ålder och uppåt. I barngrupperna är verktygen lek, bild och drama. Just nu har vi åtta barngrupper och tre tonårsgrupper igång.

För dig som vuxen anhörig kan vi erbjuda olika möjligheter  till exempel föräldragrupp, grupp för unga vuxna samt anhörigvecka. För att delta i föräldragruppen behöver inte barnen vara aktuella hos oss.

Individuell behandling

Vi erbjuder enskilda samtal både till barn och vuxna när det är att föredra.  Samtalen är vanligtvis 45 minuter. Syftet med samtalen är detsamma som vid deltagande i grupp.

Övrigt

Alla som är intresserade är välkomna till vår föreläsningsserie kring beroende och anhörigproblematik. Du kan läsa mer om detta under fliken "Hur vi gör".Utbildningar och konsultationer

Vi skräddarsyr utbildningar, föreläsningar och work-shops för arbetsplatser, företag och organisationer. Vägledning för hela personalgrupper eller enstaka personalansvariga. Kurserna kan förläggas på arbetsplatsen eller i våra egna lokaler. Vi erbjuder bland annat  föreläsningar kring;

- beroendeutveckling

- medberoende

- hur olika kriser påverkar familjen

- att ta upp svåra frågor med föräldrar

- självskadebeteende

Man kan läsa mer om vilka utbildningar vi erbjuder under fliken "Hur vi gör". 

Vi har bland annat genomfört föreläsningar på Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet, Lärarprogrammet samt medverkat vid utbildningsinsatser inom akutsjukvård, utbildning till BVC-personal, socialtjänst. Om Ni är intresserade så vänd Er till oss med en förfrågan så kan vi skräddarsy föreläsning/utbildning enligt Era önskemål.

På läkarprogrammet och sjuksköterske-programmet  fokuserar vi på; beroende och beroendeutveckling och etiska dilemman som man kan ställas inför som professionell. På Socionomprogrammet har vi belyst olika teman kring beroendeutveckling, psykisk ohälsa och våld samt hur detta påverkar hela familjesystemet. 

När vi arrangerat utbildning för personal inom akutsjukvård och BVC har vi berört ämnen som barn i svåra livssituationer, hur föräldrars problem påverkar barn på kort och lång sikt, hur påverkas anknytningen?, strategier för personal - hur kan jag agera? 

Till personal som arbetar inom förskola och skola erbjuder vi utbildning kring symtom och konsekvenser för barn i svåra livssituationer, förhållningssätt gentemot föräldrar samt vilken hjälp som finns att få. 

Bedömning

Bedömningar och vårdhänvisningar av personer med alkohol - och drogproblem. Vi har addis-behörighet. Företag och andra arbetsplatser kan hänvisa anställda till oss för bedömning och motivation till förändring.

Ombonad mottagning med centralt läge

Eleonoragruppen tar emot i personlig och trivsam miljö i en fastighet i centrala Linköping. Kommunikationerna till närliggande kommuner är mycket goda.

Integritet och anonymitet

Vi arbetar under sekretess. Den som söker hjälp hos oss har möjlighet att vara anonym.Vad vi gör

Vad vi gör

Gruppbehandling
Individuell behandling
Utbildningar
Konsultationer
Bedömning
Anhörigvecka Läs mer

Hur vi gör det

Hur vi gör det

Tisdagsföreläsningar
Prime for life
Anhörigvecka
Skolinformation
Studiebesök
Barngruppsledarutbildning Läs mer

Var vi gör det

Var vi gör det

Ta en titt på våra lokaler eller klicka här om du bara vill komma i kontakt med oss på Eleonoragruppen