Rådgivning och behandling när dryck
och droger hotar familj eller arbete.

Tillbaka

HUR VI GÖR?

Alkoholism är ett av de största folkhälsoproblemen och det saknas kunskap om beroendeproblematik och dess konsekvenser för anhöriga. Vi på Eleonoragruppen anser att de som arbetar nära barn är skyldiga att dra slutsatser av det som barn berättar och sedan veta vad de ska göra med den informationen. Det är därför viktigt med ökad kunskap.

På Eleonoragruppen kan man även få hjälp vid andra typer av livskriser, psykisk ohälsa och arbetsrelaterade problem.

Tisdagsföreläsningar

Föreläsningarna startar första helgfria tisdagen varje månad. Sammanlagt är det fyra träffar på en månad. Missar du en träff kan du "ta igen" den följande månad. Föreläsningarna är kostnadsfria, kaffe och te serveras till självkostnadspris.

Föreläsningarna handlar om; beroendeutveckling, konsekvenser för anhöriga, hur påverkas våra värderingar, sammanfattning och personliga berättelser.

Du behöver inte anmäla dig utan är välkommen till våra lokaler på Järnvägsgatan 8 A på tisdagar mellan kl. 18.00-20.00. Titta under fliken senaste nytt för att ta del av den senaste informationen!

Prime for life är en kurs som handlar om att förebygga alkohol - och drogrelaterade problem. Kursen är baserad på forskningsresultat från alla världens hörn och kan användas i alla livets skeenden. Genom kursen får man också inblick i sina egna risker. Kursen omfattar en heldag och när man går kursen får man en egen studiehandbok.

Vi genomför Prime for life kurser i våra egna lokaler flera gånger per termin. Finns det intresse kommer vi gärna ut på arbetsplatser och genomför utbildningen i arbetsgruppen.

Anhörigvecka

Eleonoragruppens anhörigvecka har som syfte att deltagarna ska få möjlighet att hitta nya sätt att hantera sin livssituation.Veckan riktar sig till dem som växt upp med en alkohol/drogberoende förälder . Att växa upp med föräldrar som är alkohol och/eller drogberoende, medför ofta att man som vuxen får;

Svårt med nära relationer
Svårt att lita på andra
Psykosomatiska besvär
Svårigheter med att ta för mycket eller för lite ansvar
Starkt behov att kontrollera
Känsla av utanförskap
Olika psykiska symtom som t.ex. depressioner och sömnsvårigheter

Veckan kommer att innehålla ett variationsrikt schema med föreläsningar, gruppsamtal, individuella samtal efter behov samt tillfällen för trevlig samvaro. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad. Du når oss på telefonnr 013-12 99 30.

Till dig som funderar på att åka på anhörigvecka.
 
Berättat av kvinna 35 år, två barn, som haft kontakt på Eleonoragruppen.
 
” Under mina samtal kom det upp vid flera tillfällen om jag var intresserad av att delta på en anhörigvecka. Jag tyckte att det inte var något för mig. Trodde inte på idén att sitta flera i grupp och prata, tyckte att jag kunde få ut samma sak i mina enskilda samtal. Men efter en viss mognad och upprepade försök från personalens sida så bestämde jag mig ändå för att följa med. Jag förberedde mig genom att fundera på vad jag ville ha ut av veckan. Det kändes i magen flera dagar innan och jag var orolig för vad jag gett mig in i och att träffa gruppen var också pirrigt. Men det visade sig att det var det bästa jag någonsin gjort för mig själv!
 
Samtidigt var det också mentalt väldigt jobbigt men efter att veckan var slut hade jag gjort en inre resa som jag inte tror jag skulle lyckats med på annat sätt.
 
Det ger en enorm styrka att sitta i en grupp och samtala.  Ledarna var väldigt professionella och kunniga och föreläsningarna gav mig bra och användbar kunskap. Det låter som en klyscha men under denna vecka släppte jag verkligen det som var svart och jobbigt och gjorde att jag mådde dåligt och istället hade jag fått ny energi och blickade framåt. Till och med min närmsta omgivning kunde märka en skillnad före och efter anhörigveckan och det bästa av allt är att jag inte fallit tillbaka, utan fortsatt framåt!! ”

Skolinformation

Vi går ut i skolklasser och berättar om "hur det blir för barn när mammor och/eller pappor dricker för mycket sprit" eller lider av psykiska ohälsa.

Informationen syftar till att de barn som är berörda ska kunna få adekvat hjälp. Vi vet att det finns ca 3-4 barn i varje klass som har en förälder med beroendeproblematik. Vi går ut och informerar i låg-, mellan- och högstadieklasser samt på gymnasieskolor både i Linköpings kommun samt i vissa kranskommuner. Varje elev som finns i klassen får en broschyr med adress och telefonnummer till Eleonoragruppen, vi uppmanar även lärare samt skolhälsovårdspersonal att delta under informationstillfällena.

Studiebesök

Vi anordnar regelbundet studiebesök. Det kan vara studenter vid gymnasieskolor eller universitet som vill veta mer om Eleonoragruppens verksamhet eller professionella som i sitt arbete vill veta mer om Eleonoragruppen och vilken hjälp vi kan erbjuda familjer.

Vill du eller din arbetsgrupp komma på studiebesök, kontakta oss så berättar vi mer!          

Barngruppsledarutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med barn och tonåringar i svårigheter. Syftet är att öka din kompetens om utsatta barns situation och vilken hjälp som behövs. Den ska även utgöra en tillräcklig grund för att kunna starta barn/tonårsgrupper. Utbildningen omfattar sammanlagt elva heldagar, varav de tre första dagarna sker i internatform. Resterande utbildningsdagar genomförs vid åtta tillfällen under ett år och innefattar fortbildning, uppföljning och handledning. Om du inte planerar att starta barn/tonårsgrupper kan du välja att enbart delta under de tre internatdagarna, då är kostnaden 6 000 kronor. Nästa utbildning blir 15-16/2, på Vårdnäs stiftsgård, 2017,  samt ytterligare en uppföljande dag i Eleonoragruppens lokaler tidigt VT 2017.

Kursinnehåll

* beroendeutveckling
* familjemönster
* att växa upp i en dysfunktionell familj
* känslor och försvar
* familjevåld
* att starta en barn/tonårsgrupp
* organisatoriska förutsättningar för barngruppsverksamhet
* praktiska övningar och rollspel
* hur påverkas vi som professionella av vårt arbete?

För ytterligare information och anmälan kontakta Eleonoragruppen via telefon eller mail.

Föreläsningar

Vi genomför regelbundet föreläsningar kring beroende, medberoende och dess konsekvenser för barn.

Vi har bland annat genomfört föreläsningar på Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet, Lärarprogrammet samt medverkat vid utbildningsinsatser inom akutsjukvård, utbildning till BVC-personal, socialtjänst. Om Ni är intresserade så vänd Er till oss med en förfrågan så kan vi skräddarsy föreläsning/utbildning enligt Era önskemål.Vad vi gör

Vad vi gör

Gruppbehandling
Individuell behandling
Utbildningar
Konsultationer
Bedömning
Anhörigvecka Läs mer

Hur vi gör det

Hur vi gör det

Tisdagsföreläsningar
Prime for life
Anhörigvecka
Skolinformation
Studiebesök
Barngruppsledarutbildning Läs mer

Var vi gör det

Var vi gör det

Ta en titt på våra lokaler eller klicka här om du bara vill komma i kontakt med oss på Eleonoragruppen